CORONA – Covid -19

Maatregelen voor de consultaties : 

– Indien u verkouden bent, moet hoesten, keelpijn of koorts heeft : kom niet naar de raadpleging, maar contacteer uw huisarts voor een afspraak voor een test voor het covid-19 coronavirus.

– Kom alleen naar de raadpleging of maximaal met 1 begeleider indien u bijstand nodig heeft.

– Kom op tijd, maar ook niet te vroeg. U mag ten vroegste 10 minuten voor uw geplande afspraak in de wachtzaal plaats nemen. Indien er nog iemand in de wachtzaal zit, gelieve nog even in de auto te blijven wachten.

– Zorg dat uw mond en neus bedekt zijn met een masker (of sjaal/bandana).

– Graag uw handen wassen met zeep. Hiertoe kan u de lavabo in het toilet gebruiken.


Vragen over het coronavirus – COVID-19 ? 

De belangrijkste informatie vind je onder : https://www.info-coronavirus.be/nl/info-2019-ncov/

Omdat veel patiënten met reuma medicijnen innemen die het immuunsysteem onderdrukken geven wij de volgende extra informatie :

De recentste updates vind je onder : https://r-euma.be/nl/news/covid-19-aanbevelingen-van-de-koninklijke-belgische-vereniging-voor-reumatologie-update-28

 • Stop niet met je medicatie zonder overleg met je reumatoloog.
  Als je stopt met je medicatie, kan de reuma opflakkeren en verlaag je daarmee ook je weerstand. Zolang je niet ziek bent raden we aan je medicatie onveranderd verder te zetten.

 • Bij koorts of hoesten worden bepaalde medicijnen wel beter stop gezet. Bij de opstart van de reumamedicatie werd uitgelegd welke medicatie je beter niet neemt in het geval van een infectie. Meestal worden biologische behandelingen onderbroken tijdens een infectie. Meestal heeft het geen zin om medicaties zoals methotrexate, salazopyrine en plaquenil te stoppen tijdens een infectie. Cortisone moet altijd worden doorgegeven, of zelfs tijdelijk in dosis worden verhoogd. Bij twijfel : neem contact met je reumaverpleegkundige. Reuma/IBD verpleegkundige in Bornem :  Veroniek:  – Reumaverpleegkundigen in Aalst : An: 053728754, Karine:053724265

 • Een infectie met het coronavirus verloopt ernstiger indien je tegelijk een andere luchtweginfectie hebt. Daarom is het goed indien je als reumapatient gevaccineerd bent tegen influenza of pneumokokken. Je huisarts kan je verder informatie geven over je vaccinatiestatus.

 • Indien u, ondanks de voorzorgsmaatregelen (mondmaskers, vaccins+booster,...), toch een besmetting zou oplopen en positief test op COVID, komt u mogelijks in aanmerking voor een dergelijke behandeling.

  Deze behandelingen hebben het meeste effect bij patiënten die ondanks vaccinatie onvoldoende antistoffen hebben aangemaakt (of die om medische redenen geen vaccinatie konden krijgen).

  Om die reden zouden we willen voorstellen om bij de eerstvolgende bloedafname de antistoftiter te bepalen. Bij voorkeur in het ziekenhuis. Niet elk labo bepaalt de antistoftiter. Deze test wordt niet terugbetaald en kost hier in het ziekenhuis €9.60.

  Bij een positieve COVID test neemt u contact op met de reumaverpleegkundige in Bornem of het onthaal reumatologie OLV Aalst.


-